co-nen-di-cat-mi-mat -khong

Mắt nhiều mí, nhiều da chùng mỡ thừa và bọng mắt có nên cắt mí mắt

Có nên cắt mí mắt khi mắt có nhiều mí, mí nhiều da chùng, mỡ thừa