33-co-so-duoc-cap-phep

Có 30 thẩm mỹ viện và 3 bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội cấp phép

có 33 cơ sở thẩm mỹ được Sở y tế Hà Nội cấp phép hoạt động